srijeda, 26. rujna 2012.

Zauzimanje bjelovarske vojarne 29. rujna 1991.


Vojarna "Božidar Adžija" na Vojnoviću u samom gradu i objekti JNA u okolici Bjelovara bili su blokirani i napadnuti od strane hrvatskih snaga, jer se 265. mehanizirana brigada na čelu s pukovnikom Rajkom Kovačevićem nije željela mirno predati. Bilo je i naznaka, da će iz vojarne napasti grad. Planom "Bilogora" HV je 29. rujna 1991. napala i zauzela vojarnu. Skladište se našlo u okruženju i pod napadom. Nakon kraće borbe, major Milan Tepić je naredio vojnicima, da se predaju, a sam je ostao u skladištu. Prilikom ulaska hrvatskih snaga u objekt, u 10 sati i 17 minuta, 29. rujna, aktivirao je eksploziv i uništio skladište, u kojem se nalazilo 170 tona eksplozivnih sredstava. U eksploziji je naravno i sam poginuo, kao i još 11 hrvatskih vojnika. Major Milan Tepić u Srbiji se slavi kao ratni heroj, po njemu su nazvane ulice u Beogradu, Novom Sadu i Banjaluci. Tijekom 29. rujna 1991., trajao je oružani sukob oko vojarne. Bilo je razmjene pješadijske i minobacačke vatre. Jedan tenk napustio je vojarnu i pucao po kućama oko vojarne, koje su pri tome jako oštećene. Granata je pala i na crkvu sv. Terezije Avilske pri čemu su ubijene tri žene. Oko 19 sati, hrvatska vojska zauzela je vojarnu, pri čemu su ubijeni pukovnik Rajko Kovačević, potpukovnik Miljko Vasić i kapetan prve klase Dragiša Jovanović, a ostali vojnici su zarobljeni. Na području nekadašnje Barutane uređeno je spomen područje. U spomen na oslobođenje Bjelovara od JNA, kao i na tragičan događaj u kojem je poginulo jedanaest hrvatskih vojnika, svake se godine na dan 29. rujna u Bjelovaru održava "Mimohod pobjednika", koji započinje na središnjem gradskom parku, a završava na Spomen području Barutana. Od samih početaka borbe za neovisnost veliku ulogu odigrala je jedinica za posebne namjene PU Bjelovar  kasnije nazvana  „Omege“. Osim ove policijske postrojbe i postrojbi sa područja policijskih postaja ustrojen je i Zbor narodne garde sa svojom „A satnijom“ iz kojih je nastala i  105. bjelovarska brigada. Upravo 105. Brigada HV-e u Bosanskoj Posavini je imala ključnu ulogu. 1992. godine vodile su se teške bitke u Bosanskoj Posavini, jer su u tom dijelu bila angažirane najelitnije postrojbe agresora kako bi očuvale koridor prema Banja Luci. Dolazak 105. bjelovarske brigade u Slavonski Brod bila je velika pomoć braniteljima na tom području. Osamnaest pripadnika brigade u tim borbama izgubilo je život i u znak na njihovo sjećanje (na inicijativu Udruge udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata iz Bjelovara) 23. kolovoza 2006. godine, u Slavonskom Brodu otkriveno je spomen-obilježje na obali Save.